Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem WPR.wao.510.77.2022 z dn. 22 czerwca 2022 r. nie wyraziło zgody na zmianę umowy ramowej, która umożliwiłaby LGD przesunięcie środków z działań związanych z tworzeniem miejsc pracy. Treść pisam w załączniku....
więcej
Pismo do Dyrektor Departamentu Współnej Polityki Rolnej MRiRW w sprawie odblokowania przenoszenia środków z premii
W dniach 06 - 16 maja br. Polska Sieć LGD - Federacja Regionalnych Sieci LGD przeprowadziła wśród lokalnych grup działania ankietę dotyczącą wykorzystania środków w ramach ogłoszonych naborów na podejmowanie działalności gospodarczej. W ankiecie wzięło udział 188 przedstawicieli LGD. Niemal połowa grup (49,7%) wskazała, że w przeprowadzonym naborze nie wykorzystane zostały wszystkie środki. Analizując szczegółowo dane mo...
więcej
Logowanie